Gebruikersnaam: *
Paswoord: *
Toon paswoord
In deze link vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden versie mei 2015 die geldig zijn op al onze verkopen, met o.a. bepalingen betreffende mogelijke prijswijzigingen en onze aansprakelijkheidsbeperking: http://floreac.com/p1400.
Behoudens enige afzonderlijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de koper verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden, van toepassing.